VÅRA TJÄNSTER

tjanster01AB Solvo kan erbjuda ett brett utbud av tjänster. Vi åtar oss uppdrag åt små och stora företag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner.
Nyproduktion, renovering, ombyggnad och tillbyggnad, stambyten, byta blandare eller wc, installation av värmepump eller diskmaskin. Vi åtar oss små som stora projekt till fast pris eller löpande räkningsarbete. Vår drivkraft är att ni kunder ska vara nöjda och uppleva att ni får bra kvalitet och service från oss.
Du som kund får skriftliga intyg på att egenkontroller och provtryckning utförts. Vi är noga med att kontrollera utfört arbete och v i lämnar arbetsplatsen i städat och bra skick.

VVS Entreprenad

tjanster02Solvo utför stora och små vvs-entreprenader. Vi utför kvalitetscertifierade rör-entreprenader genom VVS- certifierade och engagerade medarbetare i Storstockholmsregionen. Nyproduktion, ombyggnad och tillbyggnad, stambyten etc.
Entreprenaderna utförs både som total- och generalentreprenader.
I miljö- och energihänseende arbetar vi med material och arbetsmetoder som gagnar vår miljö och allas framtid. När vi färdigställt ett objekt följer vi upp anläggningen under garantitiden samt erbjuder våra kunder servicekontrakt så att installerade funktioner säkerställs genom vår serviceavdelning.
Vi utför också garantiåtaganden på våra entreprenader. Solvo´s rörmokare är certifierade och finns tillgängliga för dig.

Rörisolering

tjanster03Vi har fullt utbildade & certifierade rörisolerare som klarar av allt från mindre jobb till stora entreprenader. Vi utför rörisoleringsuppdrag åt andra VVS företag, byggfirmor samt privatpersoner som vill sänka sin energiförbrukning. Oisolerade kopparrör läcker värme och ökar kostnaderna för uppvärmningen. Energiförlusterna kan sänkas radikalt genom isolering.
Att isolera sina rör är en investering för framtiden.
Du som isolerar dina rör sänker dina energikostnader och bidrar därmed till minskad miljöbelastning av naturen och även en framtida renare miljö.

Vi använder oss mestadels av Isover (glasull) & Armaflex (cellgummi) vid våra entreprenader, men kan hantera alla produkter för teknisk isolering på marknaden.

tjanster04Glasullen används i form av rörskålar för isolering av rör samt skivor och mattor för teknisk isolering. Att isolera med obrännbar stenull/glasull är en investering. Den varar ”hela livet” och garanterar dig ett tryggt och ekonomiskt boende t ex när det gäller energikostnaderna. Stenull skapar även miljönytta.
Som ytbeklädnad används plastplåt som finns i färgerna grå & vit, Vid utrymnings vägar för brand eller utomhus används Alu Stucco plåt eller 1mm rostfri plåt som ytbeklädnad.
Cellgummi används som isolering av värme/kyla men även till beklädnad, utfyllnad, skydd, embalering, ljud-/stötdämpning.
Cellgummi är en uppskummad, svart gummiprodukt med stängda celler tillverkat bla av återvunna bildäck.

VVS Service

tjanster05Vi utför servicearbeten hemma hos privatpersoner. Vi kan hjälpa dig med byte av blandare eller wc-stol, ombyggnation av kök och badrum, installation av värmepump, diskmaskin, golvvärme, etc.
Våra vvs-montörer är certifierade och finns tillgängliga för dig och du som privatkund har möjlighet att ansöka om rotavdrag.
Självklart säljer vi alla sorters VVS-produkter som blandare, duschväggar, golvvärmesystem, värmepumpar och varmvattenberedare.

Kontakta oss gärna för att diskutera olika lösningar så kan vi ge dig ett kostnadsförslag på hela arbetet.
Du når oss via mail vvs@solvo.se eller på telefon 08-265050

Rotavdrag

Rotavdrag – reparation, underhåll, renovering, om- och tillbyggnad.
Du som privatkund har rätt att ansöka om rotavdrag då du anlitar oss för reparation, underhåll, renovering samt om- och tillbyggnad. Man kan ansöka om rot om arbetet utförs i eller i nära anslutning till en bostad så länge man själv som privatperson står som ägare. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte material. Vi hjälper dig med rotavdrag.

Vad Skatteverket kräver för rotavdrag?
Skatteverket kräver personnummer på den eller dem som ansöker.
Bor du i villa krävs fastighetsbeteckning och om du bor i bostadsrätt krävs lägenhetsnummer samt bostadsrättsföreningens organisationsnummer.

Lämna uppgifter för rotavdrag
Är du osäker på vad som berättigar till rotavdrag så har vi ett utdrag från Skatteverket över VVS-tjänster nedan.
Vill du se samtliga giltliga rotavdrag så besök gärna Skatteverket.

GILTIGA ROTAVDRAG

BADRUM

Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

BADRUMSINREDNING

Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

BERGVÄRME

Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion.
Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BLANDARE

Byte av blandare ger rätt till skattereduktion.

BRUNNSBORRNING

Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.
Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

FRITIDSHUS

Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till rotavdrag. Förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det.
Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

KRANAR

Byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP

Själva monteringen ger rätt till skattereduktion, dock inte service på värmepumpen

SANITETSPORSLIN

Byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

TREKAMMARBRUNN — AVLOPP

Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden.
Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VATTENLEDNING

Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.
Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VÄRME

Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden.
Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VÄRMEPANNA

Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.

VÄRMEPUMP

Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

EJ ROT

INSTALLATION

Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.

NYBYGGNATION

Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.
Inte heller om- och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus ger rätt till skattereduktion. Vilket innebär att skattereduktion inte medges för om- och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande. Detta innebär att fastigheter med värdeår 2004 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2010 och fastigheter med värdeår 2005 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2011 o.s.v.

SERVICE OCH REPARATIONER

Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.